TESLA je OEM výrobca a poskytovateľ komplexných riešení pre nasledovné priemyselné odvetvia:
Power, HVAC, Telecom, IT, Automotive, Renewable Energy.