Documents

General terms and conditions
Verejné obstarávanie v rámci Inovačných aktivít v spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s.
 • Štúdia dizajnu BEES

  download
 • JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00

  download
 • VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

  download
 • SÚŤAŽNÉ PODKLADY

  download
 • ÚPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV VYHLÁSENÁ K 19.10.2016

  download
Projekty realizované s podporou Európskej únie
 • Prieskum trhu LC 4

  stiahnuť
 • Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu

  stiahnuť
 • Prieskum trhu LC 4

  stiahnuť
 • Inovačné aktivity v spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s.

  download
 • Výskum a vývoj

  download
 • Modernizácia zásobovania teplom - TESLA Liptovský Hrádok,a.s.

  download
 • SÚŤAŽNÉ PODKLADY

  download
 • ÚPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV VYHLÁSENÁ K 19.10.2016

  download